Privacyverklaring

Immoticon bv is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Immoticon bv is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 454 (KBO 0674.482.867 (“Immoticon” of “wij”).

Waar deze website links zou bevatten naar andere websites, waarvoor deze Privacyverklaring niet geldt, kunnen wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer u die zelf verstrekt, en dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Dit kan door het invullen van een contactformulier of in kader van de ondertekening van een overeenkomst. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons ondertekende, voor algemene klanten- en leveranciersadministratie, en voor marketingdoeleinden. Wij verbinden ons er toe en deze enkel te verwerken in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Persoonsgegevens worden enkel meegedeeld aan overheidsinstanties indien daartoe wettelijk verplicht.

Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks gedeeld met Century 21 Kortrijk (Immo Leiestreek Kortrijk bv, 0452.704.542). Door het contactformulier in te vullen verklaart u zich hiermee akkoord. De privacyverklaring zoals door deze partij op haar website verstrekt, is mede van toepassing.

Cookiebeleid

Deze website gebruikt geen cookies

Recht op verzet, inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrieven, mailings en andere uitnodigingen (recht op verzet), en u heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, om deze aan te passen, of te laten verwijderen, door een een eenvoudig verzoek per email te richten aan info@larambla.be. Om misbruik te voorkomen, wordt gevraagd om uw gegevens correct in te geven.

Klacht kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit : Gegevensbeschermingsautoriteit, 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (e-mail: contact@apd-gba.be ).

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen en afbeeldingen, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wijzigingen kunnen op ieder moment zonder kennisgeving worden aangebracht. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.

Alle afbeeldingen op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Vragen en contact

Voor alle vragen i.v.m. de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons via email contacteren: info@larambla.be.

© Copyright 2024 Immoticon - All Rights Reserved